kamera - obraz na żywo, pogoda, e-kartki, galeria zdjęć, księga go¶ci
Kalendarz Imprez Lato 2018 nad Polskim Morzem

Mieszkańcy Pomorza już w przyszłym roku wsi±d± na rower metropolitalny

Dzięki realizacji projektu w 14 gminach województwa powstanie prawie 8 tys. stojaków, a mieszkańcy będ± mogli wypożyczyć ok. 3,5 tys. rowerów.

Dzięki realizacji projektu w 14 gminach województwa powstanie prawie 8 tys. stojaków, a mieszkańcy będ± mogli wypożyczyć ok. 3,5 tys. rowerów.

Decyzj± Zarz±du Województwa Pomorskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przeznaczono na ten cel ponad 17 mln zł, a całkowita warto¶ć projektu to prawie 20,3 mln zł. Podpisanie umów na dofinasowanie z udziałem marszałków Mieczysława Struka i Wiesława Byczkowskiego odbędzie się 14 listopada 2017 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amber Expo w Gdańsku.

Rowerem do pracy i na zakupy

Dzięki inwestycji będziemy mogli sprawniej i łatwiej przemieszczać się po metropolii na rowerze oraz ¶rodkami transportu zbiorowego, co z pewno¶ci± przyczyni się do zwiększenia liczby osób korzystaj±cych na co dzień z roweru i komunikacji miejskiej. W perspektywie jest też odkorkowanie miast i promocja bardziej ekologicznych stylu życia.

Stacje rowerowe umożliwi± sprawn± komunikację z węzłami przesiadkowymi, w których podróżni będ± mogli przesi±¶ć się z roweru na tramwaj, autobus, poci±gi PKM/SKM lub własny samochód. Kompleksowy rozwój systemu transportu zbiorowego w pomorskiej metropolii – rozwój węzłów przesiadkowych, stworzenie sytemu rowerowego oraz biletu metropolitalnego – ma w niedalekiej przyszło¶ci znacznie poprawić sprawno¶ć transportu publicznego, co bezpo¶rednio wpłynie też na skrócenie czasu przejazdu i podniesie jego komfortu.

Potrzebna infrastruktura

Projekt „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego" w imieniu 14 gmin wykona Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S). Stacje rowerowe powstan± w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Tczewie, Pucku, Redzie, Kartuzach, Sierakowicach, Somoninie, Stężycy, Władysławowie, Żukowie, Pruszczu Gdańskim oraz Rumi.

Pieni±dze z RPO WP 2014-2020 potrzebne s± na zakup niezbędnej infrastruktury, sytemu informatycznego z mobiln± aplikacj± do wypożyczeń i rezerwacji rowerów czy chociażby budowę parkingów rowerowych. W planach jest też integracja systemu z systemami biletowymi obowi±zuj±cymi na terenie obszaru metropolitalnego. Zakłada się, że z efektów projektu rocznie skorzysta ponad 41 tys. osób. Pilotaż systemu zaplanowany jest na jesień 2018 r., a ostatecznie rowerami metropolitarnym przyjedziemy się latem 2019 r.

Więcej o rowerze metropolitarnym tu i tu.

Ľródło: pomorskie.eu

 
   © 2003-2018 Projekt i wykonanie: StudioFX.biz