kamera - obraz na żywo, pogoda, e-kartki, galeria zdjęć, księga gości
Kalendarz Imprez Lato 2018 nad Polskim Morzem

"Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach" Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Adresowany jest do osób powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy, mieszkańców powiatu wejherowskiego, puckiego lub kartuskiego i należących do co najmniej jednej z grup ? czyli:

Projekt pn. „WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA KASZUBACH”

Adresowany jest do osób powyżej 30 roku życia,  pozostających bez pracy, mieszkańców powiatu wejherowskiego, puckiego lub kartuskiego i należących do co najmniej jednej z grup – czyli:

 • osób w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie średnie wykształcenie).

Uwaga: z wyłączeniem osób, które posiadały działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Oferta projektu :

 • dotacja inwestycyjna w kwocie 19 350 zł;
 • finansowe wsparcie pomostowe 1 850 zł (przez 6 miesięcy);
 • szkolenia;
 • doradztwo w zakresie tworzenia biznes planu;
 • pomostowe wsparcie doradczo – szkoleniowe.

Ponadto wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami wsparcia finansowego ze środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem instrumentów zwrotnych.

W programie spotkań m.in.:

 • Możliwości uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – (Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa)
 • Jak napisać dobry biznesplan?
 • Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy
 • Instrumenty zwrotne jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą –  Inicjatywa JEREMIE, Program „Wsparcie w starcie”
 • Formalne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Spotkania odbędą się w punktach rekrutacji:

 • Starostwo Powiatowe w Wejherowie, tel. 58 572 95 83;
  ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo;
  Spotkanie informacyjne dnia 11.09.2017 r. o godz. 10.00
 • Spółdzielnia Socjalna Pasja w Kartuzach, tel. 791 431 655;
  ul. Mściwoja II 28A, 83-300 Kartuzy;
  Spotkanie informacyjne dnia 14.09.2017 r. o godz. 10.00
 • Starostwo Powiatowe w Pucku, tel. 58 673 41 94
  ul. E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck;
  Spotkanie informacyjne dnia 15.09.2017 r. o godz. 10.00

Więcej informacji na stronie: http://www.powiat.wejherowo.pl/ w zakładce: -PROJEKT pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” – Ruszają dotacje!

Projekt „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” realizowany jest w partnerstwie przez: Powiat Wejherowski, Powiat Pucki, Powiat Kartuski oraz Spółdzielnię Socjalną „Pasja”.

 
   © 2003-2018 Projekt i wykonanie: StudioFX.biz